Showing all 6 results

პროდუქტის გაფილტვრა
რაოდენობა გვერზე 9 24 36

Arian Gastro-ს ქვაბების ნაკრები 14pcs

390.00 260.00
კომპლექტაცია და ზომები: ქვაბის ზომა: 18 x 10 (2.5 ლიტრი); ქვაბის ზომა: 20 x 10 (3 ლიტრი); ქვაბის ზომა: 22 x 12 (4.5 ლიტრი); ქვაბის ზომა: 24 x 14 (6 ლიტრი); ქვაბის ზომა: 26 x 16 (8 ლიტრი); ქვაბის ზომა: 28 x 18 ( 10.5 ლიტრი); ქვაბის ზომა: 30 x 20 (13 ლიტრი).