ონლაინ მაღაზია
- ასიმოლი.

საგარანტიო მომსახურების მისაღებად აუცილებელია ქვემოთ მოცემული პირობები სრულად იყოს დაცული:

– საგარანტიო პერიოდი იანგარიშება, ნივთის საგარანტიო ფურცელზე მითითებული თარიღიდან.

– საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელი ვალდებულია დაუკავშირდეს შპს,,ასიმოლის“ წამომადგენელს,რომელიც მას გადაამისამართებს შესაბამის სერვისცენტრში.

– საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს საგარანტიო ტალონი,რომელიც შეიცავს ნივთის გაყიდვის თარიღს, ბრენდს,მოდელს,მაღაზიის ბეჭედსა და ხელმოწერას,ასევ წარმოდგენილ უნდა იქნეს გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი,ჩეკი და განვადების შემთხვევაშიხელშეკრულება.

– იმ შემთხევაში თუ შეძენილ ნივთს აღმოაჩნდა ქარხნული წუნი,ხარვეზის აღმოსაფხვრელად გამოყენებულ უნდა იქნეს კონკრეტული ნივთისთვის განკუთვნილი საგარანტიო ტალონით დადგენილი პროცედურები.

– თუ სერვისცენტრი ქარხნული წუნის დადასტურების შემთხვევაში ვერ ახერხებს ნივთის შეკეთებას და მისი სათანადო დეტალებით უზრუნველყოფას,ნივთი ექვემდებარება ჩანაცვლებას იმავე მოდელისა და ღირებულების ნივთით,თუ მიმწოდებელი იმავე მოდელით ჩანაცვლებას ვერ უზრუნველყოფს მომხმარებელს შესთავაზებს ალტერნატიულ პროდუქტს(თანხის სხვაობის დაფარვის გათვალისწინებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ,მომხმარებლის არ დათანხმების შემთხვევაში მიმწოდებელი სამი(03) სამუშაო დღის განმავლობაში აბრუნებს ნივთის სრულ ღირებულებას და განვადების შემთხვევაში აუქმებს განვადებას.
თანხის უკან დაბრუნების პოლიტიკა
თანხის უკან დაბრუნების პოლიტიკა

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს საიტის, შემდეგ გვერდზე: 100mall.ge განთავსებული მომსახურების პირობების განუყოფელ ნაწილს და აღნიშნული მომსახურების პირობებთან ერთად წარმოადგენს ერთიან შეთანხმებას შპს,,ასიმოლსა“ და მომხმარებელს შორის.

საგარანტიო მომსახურების მისაღებად აუცილებელია ქვემოთ მოცემული პირობები სრულად იყოს დაცული:

– საგარანტიო პერიოდი იანგარიშება, ნივთის საგარანტიო ფურცელზე მითითებული თარიღიდან.

– საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელი ვალდებულია დაუკავშირდეს შპს,,მეგა მოლის“ წამომადგენელს,რომელიც მას გადაამისამართებს შესაბამის სერვისცენტრში.

– თუ სერვისცენტრი ქარხნული წუნის დადასტურების შემთხვევაში ვერ ახერხებს ნივთის შეკეთებას და მისი სათანადო დეტალებით უზრუნველყოფას,ნივთი ექვემდებარება ჩანაცვლებას იმავე მოდელისა და ღირებულების ნივთით,თუ მიმწოდებელი იმავე მოდელით ჩანაცვლებას ვერ უზრუნველყოფს მომხმარებელს შესთავაზებს ალტერნატიულ პროდუქტს(თანხის სხვაობის დაფარვის გათვალისწინებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ,მომხმარებლის არ დათანხმების შემთხვევაში მიმწოდებელი სამი(03) სამუშაო დღის განმავლობაში აბრუნებს ნივთის სრულ ღირებულებას და განვადების შემთხვევაში აუქმებს განვადებას.

პროდუქტის უკან დაბრუნების ან გადაცვლის პირობები:

– თქვენ შეგიძლიათ ნივთის უკან დაბრუნება ან გადაცვლა თუ ნივთი მიმწოდებლის მიერ მიწოდებულ იქნა შეცდომით,სხვა ტექნიკური და ვიაზუალური მახასიათებლით.

– მნიშვნელოვანია,რომ დასაბრუნებელ ნივთს არ აღენიშნებოდეს ფიზიკური დაზიანებები,ნივთთან ერთად უნდა დაბრუნდეს მისი ორიგინალური შეფუთვა, ყველა ის აქსესუარი და ინსტრუქცია, რაც ნივთს მოყვა.

– კომპანია უფლებამოსილია არ დაიბრუნოს და არ შეცვალოს ნივთი,იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელმა,მისი მიღება- ჩაბარების დროს,არასათანადოდ შეამოწმა ნივთი.

– კომპანია ასევე უფლებამოსილია არ დაიბრუნოს ნივთი,თუ შეძენილმა ნივთმა ვერ გაამართლა მყიდველის მოლოდინი,აღარ სურს მას ეს ნივთი და სხვა მსგავსი პირობების არსებობისას.

თანხის უკან დაბრუნების პირობები

– თანხის უკან დაბრუნება მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ დააკმაყოფილებთ ნივთის უკან დაბრუნების პირობებს.

– საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს საგარანტიო ტალონი,რომელიც შეიცავს ნივთის გაყიდვის თარიღს, ბრენდს,მოდელს,მაღაზიის ბეჭედსა და ხელმოწერას,ასევ წარმოდგენილ უნდა იქნეს გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი,ჩეკი და განვადების შემთხვევაშიხელშეკრულება.

– იმ შემთხევაში თუ შეძენილ ნივთს აღმოაჩნდა ქარხნული წუნი,ხარვეზის აღმოსაფხვრელად გამოყენებულ უნდა იქნეს კონკრეტული ნივთისთვის განკუთვნილი საგარანტიო ტალონით დადგენილი პროცედურები.

დაგვიკავშირდით Facebook

fav